Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 22

פלוני נ' אלמונית

[ישראל][14/12/1999] – ביהמ"ש לעניני משפחה למחוזות תל-אביב והמרכז
כב' הש' חנה ריש – רוטשילד

האב הגיש תובענה להשבת שלושת ילדיו שנחטפו מזימבבואה לישראל ע"י אשתו. האם טענה להתקיימות החריג שבס' 20 לאמנה הואיל ולא מתקיימות שם זכויות יסוד כגון קיום משפט הוגן, שוויון על רקע מיני ודתי וכו'.
ביהמ"ש קבע כי אמנם הצביעה הנתבעת על הפרות שונות של זכויות אדם וחרויות יסוד בשנים האחרונות בזימבבאוה, אולם לאור העובדה כי האם הביאה מקרים בודדים ופרטיים והנטל הכבד ביותר המוטל על הטוען לחריג זה להוכחה בהירה ומשכנעת לא מולא, נדחית הטענה.

ד.ל. נ' ק.ל.

[ישראל][13/02/1994] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הרשם ניל הנדל

ביהמ"ש נעתר לבקשת תובע לפטרו מהפקדת ערבות עצמית כתנאי לצוו איסור יציאת הקטין מן הארץ.

י.כ נ' נ.כ (הפקדת ערבון)

י.כ נ' נ.כ (הפקדת ערבון)
[ישראל][16/09/1992] – בית המשפט העליון
כב' הרשם הש' ש. צור

רשם ביהמ"ש העליון פוטר את המערערת מחובת הפקדת ערבון, זאת לאור מטרותיה של האמנה.