Contact us:

יצירת קשר:

ל.ק נ' י.ל

תמ"ש 56080/96 ל.ק. נ' י.ל.
[ישראל] [01/05/1997]
בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' י. שטופמן
העותרים: ד"ר ל. ק. ע"י ב"כ עו"ד ש. מורן
המשיבים: י.ל. ע"י ב"כ עו"ד א. צפת


רקע עובדתי:

קטינה בת 6. הורים גרושים, האב אזרח ישראל, האם אזרחית ישראל וארה"ב. התגוררו באילינוי, ארה"ב, שם גם התגרשו. כל חייה חיה הקטינה עם האם באילינוי כאשר מגורי האב עם האם והילדה לא היו רציפים, ורוב הזמן התגורר בירושלים. אף על פי כן הקשר היה שגור תמיד. ביום 2.4.96 הגיעו האם ובתה לארץ בחשאיות. האב תובע החזרה.

הטענה הרלוונטית:

האם טוענת להגנת הנזק לקטין לפי ס' 13(ב) שכן אין לאב כל זיקה לארה"ב, הוא לא יוכל להתקיים שם, לא כל שכן לגדל את הקטינה.

החלטה:

השאלה היחידה היא אם החזרת הקטינה בתנאים המוצעים ע"י האב, יש בה בכדי לגרום לה נזק חמור או להעמידה במצב בלתי נסבל, משלא הציב האב, לפי הטענה, תוכנית לשובו לארה"ב. ביהמ"ש מקבל כי האב הצביע בעליל על מסגרת חיים מתוכננת ונאותה לקטינה. נטל ההוכחה והשכנוע כי אין להחזיר קטין חטוף הוא על החוטף. במקרה זה הוכח מעל ומעבר לנדרש כי ההגנה הנטענת לא מתקיימת.