Contact us:

יצירת קשר:

י.ב נ' א.ב

תמ"ש 89340/97 י.ב. נ' א.ב.
[ישראל] [25/12/1997]
בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' י. שטופמן
העותרים: י.ב ע"י ב"כ עו"ד אדווין פרידמן
המשיבים: א.ב ע"י ב"כ עו"ד רוני שוורץ


רקע עובדתי:

הורים לילדה בת 11 תושבי קליפורניה, ארה"ב. ביהמ"ש בלוס אנגל'ס החליט כי על האם אסור להוציא את הבת מקליפורניה. אעפ"כ, באמצעות דרכונה הצרפתי, הצליחה האם להגיעה עם הבת לישראל. האב תובע החזרה.

הסוגיות הרלוונטיות:

  1. לטענת האם האב הסכים להרחקה בתמורה לויתור על מזונותיה.
  2. האם רלוונטית זכותו השהייה של האב בארה"ב להליך עפ"י אמנת האג?

החלטה:

  1. האם לא הוכיחה כלל ועיקר כי ניתנה הסכמה מצד האב. מסקנה זו נתמכת ע"ס בקשת האם לויזה בה לא מצוין ולו ברמז כי האב הסכים לנסיעה, ע"ס תביעתה של האם בביה"ד הרבני בארץ בה לא מצויין ולו ברמז כי ניתנה הסכמה כזו (ביהמ"ש רואה בכך הודאת בע"ד מחוץ לביהמ"ש) וכן ע"ס התנהגות האב אשר אינה מתיישבת עם הסכמה.
  2. במסגרת הליך לפי אמנת האג אין כל מקום לשקול את שאלת המעמד החוקי של הצדדים בארץ אליה מתבקשת ההחזרה, מה גם שאין בו בכדי להשפיע על שאלת מקום מגורי הקטין.