Contact us:

יצירת קשר:

ג.ס נ' ר.ס

בש"א 22416/00 ג.ס. נ' ר.ס.
[ישראל] [30/10/2001]
בית המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב
שופטים: כ' השופטת ט. סיון
העותרים: ג.ס. ע"י ב"כ עו"ד א. זינגר
המשיבים: ר.ס ע"י ב"כ עו"ד אדווין פרידמן


רקע עובדתי:

אם עזבה עם קטינים את ישראל ועברה לארה"ב. נפתח שם הליך החזרה לפי האמנה. האב, לאחר פנייה רשמית מן הרשות המרכזית ארה"ב, עתר במעמד צד אחד להצהרה לפי ס' 15 לאמנה כי נעשתה הרחקה שלא כדין במשמעות ס' 3 לאמנה.

הסוגיה:

האם ניתן ליתן החלטה עפ"י ס' 15 לאמנת האג במעמד צד אחד?

החלטה:

כפועל יוצא מלשון ס'1 לאמנה ומן התקנות הרלוונטיות ניתן להבין כי מיוחסת חשיבות רבה לדחיפות ולמהירות בהן יש להחזיר ילד שהורחק שלא כדין. במקרים רבים משמעותו של קיום דיון במעמד שני הצדדים, כאשר כל אחד מצוי, פיזית, במדינה אחרת, הינה מתן החלטה כעבור זמן רב. ביהמ"ש מסתמך על קביעת ביהמ"ש המחוזי בע"מ 1085/01 וקובע כי הסעד הניתן מכוחו של ס' 15 נועד להינתן במעמד צד אחד. זאת מאחר ואין המדובר מראש בפסיקה שיפוטית, אלא בחוות דעת בלבד שנועדה להקל ולשמש כלי עזר בידיו של השופט שאינו מצוי בדין הזר, במדינה אליה הגיע הילד.