Contact us:

יצירת קשר:

מתן חוות דעת

מתן חוו"ד

המשרד נותן חוו"ד לבתי משפט ולרשם לענייני ירושות בכל הקשור לדיני ארה"ב בתחום דיני משפחה ודיני ירושה.

עו"ד פרידמן מתמנה על ידי בתי משפט בארץ לתת חוו"ד על דיני ארה"ב וכן מתמנה פעמים רבות לתת חוו"ד לבתי משפט בחו"ל בנוגע לדין הישראלי. הוא מוסמך במדינת ניו-יורק ויכול לערוך חוות דעת לכל מדינות ארה"ב.