Contact us:

יצירת קשר:

ענת קדמי

עורכת דין ענת קדמי בעלת תואר L.L.B במשפטים מהמסלול האקדמי המכללה למנהל, וסיימה את לימודיה האקדמיים בהצטיינות.

עורכת דין ענת קדמי חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2009.

עורכת דין ענת קדמי תרגלה בקורס "דיני הראיות" ובקורס "מגדר משפחה ופמיניזם" במסלול האקדמי המכללה למנהל בין השנים 2009-2012.

עורכת דין ענת קדמי עורכת ומפרסמת מאמרים משפטיים בתחום דיני המשפחה.

לעורכת דין ענת קדמי ניסיון רב בהופעות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, על ערכאותיהם השונות.