Contact us:

יצירת קשר:

ד.ל נ' ק.ל

מ.א. 169/94 ד.ל נ' ק.ל
[ישראל] [19/04/1994]
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
שופטים: כב' הש' א. לרון
העותרים: ד.ל ע"י ב"כ פרופ' ד. פרימר
המשיבים: ק.ל ע"י ב"כ: עו"ד ס. חיים


רקע עובדתי:

תובע הגיש בקשה להחזרת בנו למדינת אילינוי, ארה"ב. החלטה זו הינה בבקשת התובע ליתן פסק דין עפ"י הבקשה ללא דיון ועל אף התצהיר הנגדי שהוגש ע"י הנתבעת וזאת מאחר ולטענתו לא מתגלה כל עילת הגנה עפ"י האמנה.

החלטה:

על פניה נראית בקשת ההחזרה מוצדקת ומבוססת וכן נראה כי אכן אין תצהיר הנתבעת מגלה עילת הגנה עפ"י ס' 13 לאמנה לאור עקרונות פרשנותו. עם זאת, קשה לביהמ"ש להשלים עם תוצאות הרחקת ילד מאימו ללא קיום דיון ומבלי לאפשר לאם להוכיח טענותיה. אין דומות דרישות מחמירות לקיום עילת ההגנה, למתן צו להחזרת הקטין על פי צד אחד. אין לשלול מראש ובאופן החלטי את האפשרות שהטענות בתצהיר הנתבעת יש בהן ולו פתח לאפשרות של קיום עילת הגנה אף לפי תנאיו המחמירים של ס' 13(ב). על כן נדחית הבקשה ונקבע דיון לאפשרות קיום עילת הגנה.