Contact us:

יצירת קשר:

פלוני נ' אלמונית

תמ"ש 5062/97 פלוני נ' אלמונית
[ישראל] [09/03/1997]
בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' י. גייפמן
העותרים: מ.ד ע"י ב"כ עו"ד א. זינגר
המשיבים: ט.פ ע"י ב"כ עו"ד א. צפת


רקע עובדתי:

הורים אזרחי ישראל ותושבי איטליה לקטינות בנות 8 ו- 12.נחתם הסכם פירוד ללא תוקף של החלטה שיפוטית בו נקבעה אפוטרופסות משותפת וחובת הסכמה משותפת להעברת מקום מגורי הקטינות. ההורים התגרשו בביד"ר. לאחר תקופה בה התגוררו הקטינות עם האם במקומות שונים באיטליה, נסעה האם עם הילדות, בהסכמת האב, לישראל לתקופה מתוכננת בת שבוע, אך לא שבה. לכך יש להוסיף כי כמספר חדשים לפני הנסיעה התקיים הליך משמורת ביוזמת האב אשר חשש מן הבאות, ובו ניתן בתחילה צו  משמורת זמני לאם בכפוף לתאום מראש של שהויות הבנות בחו"ל ולאחר מכן, בעקבות חוו"ד בה הוצגה האם כבעייתית, הומלץ להעביר את המשמורת לאב. לאחר ההרחקה הועברה לאב משמורת זמנית, והוא תובע כעת את החזרת הקטינות. בידיו החלטה שיפוטית מאיטליה בהתאם לס' 14 לאמנה.

החלטה:

  1. לעניין זכות המשמורת – השאלה היא על פי דיני איטליה היתה לאב הזכות לקבוע את מקום מגורי הילדות. משהגיש האב את החלטת ביהמ"ש האיטלקי בהתאם לס' 14 לפיה באי החזרת הבנות הפרה האם את הדין האיטלקי, הוכח הדין והוכח יסוד הפרת זכויות המשמורת.
  2. טענת הכחשת אבהות, אינה מאופיו של הליך לפי האמנה.
  3. ביהמ"ש דוחה את הבקשה לשמוע את הקטינות מטעמים מיוחדים הקשורים לטובת הקטינות.