Contact us:

יצירת קשר:

ס.ל. נ' ל.ל.

[ישראל] [05/10/1999]

בית המשפט המחוזי בנצרת – בש"א 1905/99

שופטים:
  1. כב' הש' ח. האשם
העותרים:
  1. ס.ל.
ע"י ב"כ:
  1. ש. מורן
המשיבים:
  1. ל.ל.
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד חיר

רקע עובדתי:

בימ"ש המחוזי הורה, במעמד צד אחד, לעכב את ביצועו של פסה"ד בתמ"ש 2801/99, בו הוחלט על החזרת הקטינים לאביהם בארה"ב. האב מבקש לבטל את ההחלטה האמורה ע"מ שיוכל לממש את פסה"ד ולחזור לארה"ב עם הילדים.

החלטה:

נכון שהחזרת הילדים לארה"ב תכביד על האם, אולם אין בכך להצדיק עיכוב הביצוע. המשך עיכוב ביצועו של פס"ד, יגרום נזק לילדים ולאב הנושא בהוצאות שהותם במלון. כמו כן, אין סיכוי ממשי לכאורה לקבלת הערעור. בנוסף, לאור מעורבותן של הרשויות המרכזיות בשתי המדינות, נראה כי לא יתעורר קושי מיוחד בהחזרת הילדים לישראל אם ערעור כן יתקבל.