Contact us:

יצירת קשר:

ק.ל.נ' ד.ל. (1)

[ישראל] [03/03/1994]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – בז"ש 209/94

שופטים:
  1. כב' הרשם נ. הנדל
העותרים:
  1. ק.ל.
ע"י ב"כ:
המשיבים:
  1. ד.ל.
ע"י ב"כ:

רקע עובדתי:

המבקשת הגיעה עם בנה הקטין לארץ והגישה תביעת מזונות והחזקה. המשיב הגיש מיד תובענה על פי חוק האמנה.

הסוגיה הרלוונטית:

המבקשת מבקשת להתיר המצאה מחוץ לתחום בתובענה העיקרית.

החלטה:

על יסוד ס' 16 לאמנת האג, מגיע ביהמ"ש למסקנה  כי אין לדון בתובענה העיקרית ואף בבקשה להמצאה מחוץ לתחום כל עוד לא הושגה הכרעה בהליך האמנה שהגיש המשיב.