Contact us:

יצירת קשר:

א.א נ' ב.א

מ.א 1403/94 א.א. נ' ב.א.
[ישראל] [17/12/1995]
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
שופטים: כב' הש' י. טימור
העותרים: א.א
המשיבים: ב.א


רקע עובדתי:

אב אשר הוציא קטין בן 7 מחזקת אימו בקליפורניה, ארה"ב לאחר שזו עזבה עם הבן את הארץ כחצי שנה קודם לכך ללא הסכמת וידיעת האב.

הסוגיה הרלוונטית:

מהו מקום המגורים הרגיל עפ"י ס' 3 לאמנה?

החלטה:

מקום מגורים רגיל במשמעות האמנה הינו תאור עובדתי הצופה פני עבר. האם עלתה עם הילד ארצה וקיבלה תעודת עולה, למדה באולפן, הביאה חפצים ארצה והילד ביקר בגן ילדים בארץ. בנסיבות אלה כאשר הרחיקה האם את הילד חזרה לארה"ב היתה בכך 'חטיפה'. לכן הילד לא רכש מקום מגורים חדש בארה"ב, מקום מגוריו נשאר בארץ ועל כן לא מתקיימים תנאי העילה להחזרה.