Contact us:

יצירת קשר:

איסק – בר"ע אגרות

[ישראל] [28/02/1996]

בית המשפט המחוזי בתל אביב – בר"ע 1429/96

שופטים:
  1. כב' הש' ח. פורת
העותרים:
  1. אברהם איסק
ע"י ב"כ:
  1. א. פרידמן
המשיבים:
  1. 1.פנינה איסק
  2. 2.מדינת ישראל
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד בן דור

רקע עובדתי:

הליך גביית ההוצאות בעקבות פסק הדין בפרשת איסק.

הסוגייה המשפטית:

האם ניתן לגבות אגרת הוצל"פ ובכלל זה הפקדת התחייבויות בהליכי גביית הוצאות שכר טירחת עו"ד בהליך על פי האמנה?

החלטה:

  1. לאור סעיף 22 לאמנה ולאור הדו"ח הפרשני של פרופ' אליז פרה-וורה, הרי שאין לדרוש ואין לקבל ממבקשים הפועלים על פי חוק האמנה התחייבויות או הסכמה להפקיד סכום מסוים כדי שהמדינה תוכל לגבות אגרה מן הסכומים שתשלם המשיבה.
  2. יש להחזיר למבקש את האגרות ששילם ואין לדרוש ממנו כל התחייבות או הסכמה שאגרות הוצל"פ ינוכו מתשלומים כלשהם אשר תשלם המשיבה.