Contact us:

יצירת קשר:

ג.ב. ק. נ' ר.ד. ק.

[ישראל] [02/11/2000]

בית המשפט לעניני משפחה חיפה – תמ"ש 15480/00

שופטים:
  1. כב' הש' צ. קינן
העותרים:
  1. ג.ב. ק.
ע"י ב"כ:
  1. ע. אקסלרד
המשיבים:
  1. ר.ד. ק.
ע"י ב"כ:
  1. פ. בטר

רקע עובדתי:

אב תושב ואזרח נורבגיה. האם אזרחית ישראל ונורבגיה. שני קטינים בני 11 ו-5. ההורים נפרדו בהליכים שהתקיימו בנורבגיה. ביום 22.7.99 הגיעה האם לארץ עם הילדים. האב תובע החזרה.

הטענה הרלוונטית:

לאם זכות משמורת בלבדית המעוגנת במסמך נורווגי רשמי ועל כן לא מתקיימים תנאי העילה.

החלטה:

שורש המחלוקת היה נעוץ במסמכים סותרים אשר הוצאו ע"י הגורמים המוסמכים בנורבגיה. לאחר בירור ארוך שבעקבותיו התמשכו מאוד ההליכים בתיק, התברר כי המסמך עליו התבססה האם, בו כביכול צוין כי לה משמורת בלבדית על הקטינים, הוצא בשגגה והוא אינו משקף את המצב המשפטי הנכון. האם טענה להסתמכות שכן המדובר היה במסמך רשמי הנחזה לשקף את המצב המשפטי הנכון ובכך יש בכדי להכשיר את מעשיה ולשלול את אלמנט אי החוקיות מהם. בית המשפט קובע כי האם פעלה שלא בת"ל ועל כן אין לקבל את טענתה.

ביהמ"ש קובע כי המשמורת היתה משותפת במובנה לפי ס' 3,5 לאמנה ובמובן החוק הנורבגי, שכן בהתאם לדין הנורבגי יכולה להתקיים משמורת משותפת לשני ההורים לצד ייחוד הזכות לדאגה יומיומית ומגורים קבועים להורה אחד.